Gebrek aan een transparant beeld van prioriteiten en geen overzicht?

Agile Portfolio Management van Agile Cockpit helpt bij het inzichtelijk maken van de waarde van de strategische initiatieven en het maken van betere keuzes in de prioriteiten van het portfolio.

De grootste uitdaging voor een portfoliomanager is het stellen van de juiste prioriteiten

Hoe creëer je overzicht, zorg je voor focus om de juiste resultaten te behalen en beheer je het portfolio effectief? Agile Portfolio Management van Agile Cockpit geeft je de oplossing! Agile Portfolio Management van Agile Cockpit helpt je om de strategische doelen te vertalen naar strategische initiatieven waarbij via een transparant prioriteringsmodel de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

1 beter keuzes maken-prioriteitsmodel laptop

Stel zelf je eigen prioriteringsmodel samen 

Maak betere keuzes in de prioriteiten van het portfolio aan de hand van jouw eigen prioriteringsmodel. Vergelijk de prioriteiten van de strategische initiatieven in verschillende scenario’s.
 

Verticale alignment

Creëer verticale alignment tussen de verschillende strategische initiatieven binnen het portfolio en maak de afhankelijkheden inzichtelijk in de roadmap.
2 Creeer alignement in de portfolio-laptop-vrij
laptop 3

Verhoog de voorspelbaarheid van het portfolio

Krijg inzicht in de resultaten van het portfolio en de opgeleverde business-waarde. Gebruik deze inzichten om het portfolio te verbeteren.
 

Creëer transparantie in het portfolio

Maak transparant hoe de strategische initiatieven bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie en welke baten zij realiseren voor de organisatie.
4 portfolio hierarchie - laptop-vrijstaand spiegel
5 vierkant roadmap

Ondersteun jouw PI-planning 

Vergroot de kans van slagen van de projecten door de PI-planning te ondersteunen met de dependency tracker in de roadmap en de risk roaming.
 

Integratie met JIRA en Azure DevOps

Beheer jouw portfolio efficiënt door jouw account te koppelen met JIRA of Azure DevOps. Door een 2-richtingsintegratie zorg je ervoor dat iedereen met dezelfde informatie werkt en voorkom je onnodige dubbele administratie. Richt jouw integratie flexibel in door te bepalen welke gegevens uitgewisseld worden en hoe de informatie uit jouw JIRA- of Azure DevOps-account gebruikt wordt. Op deze manier zorg je dat je altijd werkt met up-to-date informatie.

Jira-icon-blue
image_1024

Kom meer te weten tijdens onze masterclass!

Ervaar je weinig structuur qua werk? Of heb je verschillende uitdagingen binnen je teams en moeite met het prioriteren van alle projecten? Meld je dan aan voor onze Agile Portfolio Management Masterclass en kom alles te weten over agile portfolio management.