Verminder het aantal parallelle initiatieven.

by Henny Portman on september 19, 2022
Find me on:

Verminder het aantal parallelle initiatieven. Cross-functionele agile teams zijn superkrachtig in het voorspelbaar leveren van resultaat, maar focus is daarbij een cruciale randvoorwaarde. Vaak wisselen van focus tussen sprints of (nog erger) aan meerdere projecten werken tijdens een sprint maakt teams aantoonbaar minder productief-  100% resource utilization betekent namelijk 0% flow. Dit vraagt om minder projecten tegelijkertijd. Eerst het één afmaken voor het volgende wordt opgepakt. Gelukkig is een agile organisatie daar al op ingericht, zij vormen een pull-systeem vanaf de product backlogs. En daarnaast is het opsplitsen en kleiner maken van werk een kerngedachte binnen agile, zodat ook dat wordt versterkt.

Rini van Solingen en ik bespreken naast deze ene maatregel nog 9 andere praktijkmaatregelen om jouw portfoliomanagement wendbaar te maken. Zie hiervoor het volgende AG Connect artikel: Agile werken? Dan ook agile portfoliomanagement