Portfolio Management Maturity Assessment

Met ons Portfolio management maturity assessment beoordeel je eenvoudig de volwassenheid van het Portfolio management binnen jouw organisatie. Dit is het startpunt om te weten waar jouw organisatie vandaag staat en waar het Portfolio management verbeterd kan worden.

Op basis van 15 jaar ervaring in Agile Portfolio management in veel verschillende organisaties en in nauwe samenwerking met hen, hebben wij een assessment ontwikkeld om de volwassenheid van het Portfolio management te meten op basis van de vijf onderdelen van Portfolio management:

  1. Define: brengt het volledige portfolio in kaart en hoe dit helpt om de bedrijfsdoelen te bereiken.
  2. Optimize: zorgt voor een objectieve selectie en prioritering van de portfolio.
  3. Deliver: coördineert en ondersteunt een decentrale uitvoering en verbetert operational excellence.
  4. Control: houdt toezicht op het besluitvormingsproces over kosten, ondersteunt audits/compliance en vergemakkelijkt de kostenprognose.
  5. Measure: stelt hypothesen op over verwachte resultaten/inspanningen en meet/analyseert de resultaten.
Afbeelding20
Afbeelding19

Jouw Assessment

Het assessment presenteert de resultaten in een adviesrapport gemaakt door onze senior Portfolio management consultants. Per onderdeel wordt een volwassenheidsniveau bepaald en wordt er advies gegeven welke acties genomen kunnen worden om het Portfolio te laten groeien naar het volgende volwassenheidsniveau. Door dit assessment regelmatig te herhalen, kan de gemaakte voortgang binnen het Portfolio in kaart gebracht worden.